Montaż podsufitki BRYZA

Przykład wykonania konstrukcji nośnej

Podsufitkę należy zamontować do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych drewnianych łat o wymiarach min. 25mm x 50mm. Konstrukcja powinna być odpowiednio wypoziomowana. Maksymalny rozstaw łat nie powinien przekraczać 40 cm. Zaleca się montaż desek podsufitki prostopadle do powierzchni ściany. Montaż powinien być wykonywany w temperaturze otoczenia powyżej +5 °C. Podsufitka BRYZA nie powinna być montowana w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

podsyfitka podsyfitka podsyfitka
rys.1
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
rys.2
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
rys.3
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
podsyfitka podsyfitka podsyfitka
rys.4
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
rys.5
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
rys.6
A - deska czołowa
B - drewniane łaty

Montaż listwy H

listwa podsufitkowa listwa podsufitkowa
H - listwa H
A - podsufitka
B - Listwa J
H - listwa H
A - podsufitka
B - Listwa J

Montaż listwy J

Listwy J montujemy na obwodzie zabudowywanego dachu, mocując je do łat w odległościach, co około 30 cm. Można zamiast do listwy J zamocować jeden z końców deski podsufitki do odpowiednio uformowanej obróbki blacharskiej deski czołowej. (Rys.9)

montaż listwy podbitki montaż listwy podbitki montaż listwy podbitki
rys.7
J - listwa J
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
C - obróbka blacharska
rys.8
J - listwa J
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
C - obróbka blacharska
rys.9
J - listwa J
A - deska czołowa
B - drewniane łaty
C - obróbka blacharska

Montaż deski podsufitki do łaty

Elementy podsufitki montujemy do konstrukcji za pomocą nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozją gwoździ długości min. 20 mm i wielkości łba min. 8 mm. Gwoździe należy wbijać prostopadle do podłoża w środek otworów montażowych pozostawiając ok. 1 mm luzu (dla umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości). Podsufitkę perforowaną montujemy jako co trzeci lub co czwarty panel w celu uzyskania prawidłowej wentylacji dachu.

Montaż kolejnych desek podsufitki

źródło rynnybryza.pl