Montaż rynny Kanion - INSTRUKCJA

 

 

Kanion szkic

Po obliczeniu powierzchni dachu, który ma zostać orynnowany, należy zdecydować się na sposób montażu rynny do konstrukcji dachu i rury do ściany budynku (rodzaj uchwytów), a następnie określić ilość poszczególnych elementów niezbędnych do zamontowania kompletnego systemu na budynku.

 

Elementy montażowe do rynien

W systemie Kanion do montażu rynny można użyć następujących elementów:

- uchwyty stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat

- uchwyty stalowe nastawne proste lub skręcone długie i krótkie, do których za pomocą dwóch śrub montuje się uchwyt tworzywowy, całość montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat, uchwyty stalowe doczołowe, które montuje się do deski czołowej dachu

- uchwyty tworzywowe doczołowe, które również montuje się do deski czołowej dachu. Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien należy montować w odstępach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach śniegu zaleca się montować uchwyty co 50 cm.

 

Podstawowe zasady montażu rynien Kanion

Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, należy przestrzegać następujących zasad:

 

1. Ważne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu; w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu (rys. 1).

2. Jeżeli zdarzy się, iż rynny nie mogą być zainstalowane według powyższych wytycznych, należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być mocowane również wszędzie tam, gdzie połać dachu ma wystawę południową, a na dachu położona jest blacha lub inne śliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach śniegu zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu.

3. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową swej szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny.

4. W przypadku montażu systemu rynnowego Kanion 160 na dużych obiektach należy zwrócić uwagę na zapewnienie kontrolowanego wydłużania się rynien. W odstępach 12 m długości odcinka rynny należy wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny montuje się po obu stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty montuje się z zachowaniem ustalonego odstępu.

5. W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek środkiem poślizgowym.

6. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podczas układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika.

7. Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 st. C.

8. Do montażu należy używać tylko elementów systemu rynnowego Kanion odpowiednio oznakowanych przez producenta.

9. Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu zawartej poniżej.

kanion monta uchwyt stalowy prosty

 

 

 

1. Uchwyty stalowe proste należy montować do konstrukcji dachu w odstępach maksymalnie co 70 cm. Gięcie uchwytów powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć powłoki lakierniczej pokrywającej uchwyty. Między noskami, a także spodami uchwytów należy rozciągnąć dwa kawałki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w kierunku leja spustowego.

 

 

 

Kanion montaż uchwytu kręconego

 

 

 

 

 

2. Montaż uchwytów stalowych skręconych dokonuje się z boku belek krokwiowych.powinna wynosić około 3 mm na 1 m.b. rynny

 

 

 

Kanion montaż uchytwów nastawnych

 

 

 

 

3. Uchwyty stalowe nastawne proste i skręcone posiadają na prostokątnym płaskowniku dwa nagwintowane otwory i śruby. Uchwyty gnie się identycznie jak uchwyty stalowe proste i skręcone, a do płaskownika przykręca się uchwyt tworzywowy. Uchwyt tworzywowy posiada dwa owalne otwory, przez które można doregulować spad po zakończeniu montażu.

 

 

kanion uchwyty tworzywowe

 

 

 

 

 

4. Uchwyty tworzywowe montuje się bezpośrednio do deski czołowej konstrukcji dachu. Do ustawienia spadu używa się sznurka, który rozciąga się między pierwszym a ostatnim uchwytem, a następnie, pamiętając o zachowaniu maksymalnego dystansu 70 cm między uchwytami, montuje się kolejne.

 

 

kanion uchwyty stalowe doczoowe

 

 

 

 

 

 

5. Uchwyty stalowe doczołowe montuje się bezpośrednio do deski czołowej konstrukcji dachu.

 

 

kanion ciecie rynny

 

 

 

 

 

 

 

6. Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym

 

kanion montarynny w uchwytach z tworzywa

 

 

 

 

 

7. Montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, a następnie wcisnąć ją tylnym wywinięciem pod tylny nosek uchwytu.

 

 

kanion monta uchwyt stalowy

 

 

 

 

 

 

 

8. Wykonuje się identycznie jak w punkcie 7.

 

kanion montaż złączki rynny

 

 

 

9. Złączkę najpierw założyć na przednie wywinięcie łączonych rynien, pamiętając o tym, iż znaki "koniec rynny" określają miejsce maksymalnego dosunięcia rynien do środka złączki. Następnie tylną część złączki zamknąć na tylnym wywinięciu rynny. Możliwe jest również założenie złączki najpierw na tylne wywinięcie rynny, a później wciśnięcie jej na wywinięcia przednie łączonych rynien.

 

 

kanion wkładka

 

 

10. Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez złączkę, a także większą sztywność danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę. Montaż wkładki należy rozpocząć od wsunięcia jej pod tylne wywinięcie rynny, a część przednią wkładki należy "wstrzelić" pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnętrznej części rynny.

 

 

kanion monta lej

 

 

 

 

 

 

11. Najpierw należy ustalić położenie leja spustowego. Następnie na rynnę należy nałożyć lej spustowy i przez króciec leja na rynnie wytrasować otwór.

 

 

kanion lej wycinanie

 

 

 

 

 

 

 

12. Zdjąć lej spustowy i piłą do metalu wyciąć otwór w rynnie.

 

kanion lej

 

 

 

 

 

 

13. Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynnę nałożyć lej spustowy i oba elementy zainstalować w uchwytach.

 

kanion narożnik

 

 

 

14. Ze względu na kształt profilu w ofercie znajdują się narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Oba wyposażone są w uszczelki. Aby zamontować narożnik na rynnie, należy najpierw wypiąć rynnę z uchwytu znajdującego się najbliżej narożnika, założyć przednie wywinięcie rynny w szczelinę w przedniej części narożnika, a następnie zacisnąć narożnik na rynnie, "wstrzeliwując" tylną część rynny pod wywinięcie kształtki.

 

 

kanion zaślepka

 

 

 

 

15. W systemie Kanion oba denka zewnętrzne montuje się na stałe do rynny za pomocą kleju. Klej znajduje się w komplecie z każdym denkiem. wewnętrzną część denka po oczyszczeniu należy pokryć warstewką kleju i założyć na oczyszczoną i wolną od zadr końcówkę rynny.

 

 

kanion koncówka

 

 

 

 

16. Denka wewnętrzne stosuje się w sytuacji, gdy lej spustowy lub narożnik ma być końcowym elementem systemu. Denko wkłada się w kształtkę w ten sposób, aby denko stykało się z uszczelką. Do połączenia nie należy stosować kleju.

 

kanion siatka  

 

 

 

 

 

 

 

17. Siatka chroniąca rynnę przed liśćmi i innymi zabrudzeniami ma średnicę nieco większą niż rynna, dlatego jej montaż polega na włożeniu jej do wnętrza rynny.

 

kanion koalna

 

 

18. Jeżeli mamy do czynienia z wystającym okapen,jednak odległość w poziomie między króćcem leja spustowego a rurą nie przekracza 10 cm, odsadzkę można wykonać za pomocą kolana jednokielichowego, które nakładamy na króciec leja spustowego i kolana dwukielichowego, które należy zamontować na bosy koniec kolana jednokielichowego kołnierzem ku dołowi. Trzeba pamiętać, że po włożeniu rury spustowej w kołnierz kolana dwukielichowego, należy pozostawić ok 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod kolanem musi zamocowany być uchwyt.

 

 

kanion odssadzka 

 

 

 

 

19. Gdy odległość między krawędzią okapu a ścianą budynku jest większa niż 10 cm, odsadzkę należy wykonać za pomocą kolana dwukielichowego zamontowanego na króćcu leja spustowego częścią kołnierzową ku dołowi, w kołnier należy włożyć odcinek rury, a na drugim końcu drugie kolano dwukielichowe. Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt.

 

kanion złączka rury 

 

 

 

 

 

20. Łączenie rur odbywa się przez złączki, które zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową ku dołowi. W kołnierzu należy pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt.

 

kanion obejma

 

 

 

 

 

 

21. Do montażu rur spustowych do ściany murowej można zastosować uchwyt rury, gdzie w zależności od potrzeb (np. ocieplenie styropianem) stosuje się śruby dwugwintowe z kołkiem rozporowym o jednej z trzech długości: 100, 160 lub 220 mm.

 

 

kanion obejma1 

 

 

 

 

 

 

 

22. Uchwyty montuje się w odległości maksymalnie 2 metrów od siebie.

 

kanion obejma drewno 

 

 

 

 

 

 

23. Do montażu rur do ściany drewnianej lub metalowej można zastosować uchwyt rury, do którego dokręca się łapkę. Następnie uchwyt mocuje się do ściany za pomocą dwóch wkrętów do drewna lub metalu.

 

 

kanion kolano dolne 

 

 

 

 

 

 

 

25. ...albo pozostawione bez modyfikacji. Kolano można przykleić do rury.

 

kanion czyszczak 

 

 

26. W przypadku gdy system rynnowy ma zostać podłączony do kanalizacji, na dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować czyszczak. Czyszczak posiada wewnątrz kratkę, na której zbierają się zanieczyszczenia z rynny. Całość zamykana jest szczelną pokrywą. Przed ponownym zamknięciem pokrywy czyszczaka o średnicy 110 mm należy posmarować uszczelkę środkiem poślizgowym. Przejście między rurą spustową o średnicy 90 mm a rurą kanalizacyjną o średnicy 110 mm wykonuje się za pomocą redukcji.

 

 

kanion czyszczak dolny 

 

 

 

27. Istnieje również możliwość bezpośredniego połączenia systemu rynnowego z kanalizacją za pomocą uniwersalnego wpustu deszczowego, który stanowi mrozoodporną blokadę zapachową działającą bez wody, a umieszczony wewnątrz wyciągany kosz zatrzymuje liście i inne nieczystości mogące przedostać się do kanalizacji. Wymienne mimośrodowe pierścienie umożliwiają łatwe połączenie rur spustowych o średnicy 50 mm, 75 mm, 90 mm i 110 mm.

 

Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.